Turto valdymas

Nuolat kintanti verslo aplinka, didėjantis konkurencingumas, brangstantys energetiniai bei žmogiškieji resursai verčia įmones nuolat keistis ir tobulėti, išgryninant veiklas bei efektyvinant kasdieninius procesus. Mes žinome, kaip tai padaryti greitai ir su mažiausiomis sąnaudomis, kaip išmatuoti kiekybinius bei kokybinius jūsų veiklos procesų rodiklius ir priimti teisingus sprendimus.Įmonės turto valdymo (angl. EAM - Enterprise Asset Management) sąvoka apima tokias sritis kaip turto gyvavimo ciklas, prevencinė turto priežiūra, turto remontas ir kt. Turto valdymas yra neišvengiamai susijęs ir su kitais įmonės veiklos procesais, įskaitant sandėlio valdymą, pirkimų valdymą, darbų valdymą, sutarčių valdymą, kuriuos sujungus į vieningą sistemą, užtikrinamas tarpusavio ryšys bei atsekamumas įvairiuose veiklos etapuose.Pasaulinė praktika rodo, kad įmonės įdiegusios turto valdymo sprendimus ir juos naudodamos bei tobulindamos įgauna konkurencinį pranašumą, nes jos turi:

  1. Efektyvesnę įmonės veiklą.
  2. Optimalius organizacinius valdymo metodus.
  3. Geresnę komunikaciją.
  4. Mažesnį biurokratizmą.
  5. Greitesnį personalo aprūpinimą reikiama informacija.
  6. Didesnę turto parengtį ir patikimumą.
  7. Trumpesnį turto techninės priežiūros laiką.
  8. Instrumentą leidžiantį optimizuoti techninę priežiūrą.
  9. Nuo 10 iki 30 % sumažėjusius gamybos kaštus (leidžia mažinti prastovas).

Diegiame ir kuriame programinę įrangą, skirtą įmonių turto valdymui, teikiame apmokymo, konsultavimo ir programinės įrangos palaikymo paslaugas. Turime ir siūlome turto valdymo sprendimus tiek didelėms, tiek vidutinėms ir mažoms įmonėms:

1. Esame pasaulyje pripažinto programinės įrangos gamintojo IBM partneriai ir diegiame jos sukurtą turto valdymo sprendimą „Maximo“, skirtą didelėms įmonėms. 2. Esame sukūrę ir diegiame savo turto valdymo sprendimą „MIP“ (angl. MIP - Maintenance Improvement Program), skirtą vidutinėms ir mažoms įmonėms, kuris yra labiau orientuotas į prevencinę turto priežiūrą bei remontą.