Schemų valdymas

Mūsų informacinių technologijų specialistai ir inžinieriai sukūrė bei ištobulino pramonėje naudojamų brėžinių interaktyvią elektroninę valdymo sistemą. Ši sistema sėkmingai diegiama ir naudojama įvairiuose inžineriniuose projektuose. Interaktyvios elektroninės brėžinių valdymo sistemos esmė yra iškonvertuoti Adobe Systems „PDF“, Microsoft Visio „VSD“, Autodesk AutoCAD „DWG“, Bentley Systems „DGN“ ir Intergaph Corporation „PID“ brėžinių formatus į naująjį „TPD“ formatą ir juos atvaizduoti vartotojui, išskirti brėžinio objektus ir susieti juos su įvairiomis duomenų bazėmis. Interaktyvios elektroninės brėžinių valdymo sistemos pagrindiniai privalumai:

  1. Viena vaizdavimo priemonė – visiems brėžinių formatams.
  2. Brėžinio objektų duomenų bazių kūrimas.
  3. Turimų duomenų bazių susiejimas su brėžinio objektais.
  4. Prisijungimas prie brėžinio objektų iš duomenų bazių.
  5. Brėžinio objektų paieška.
  6. Neatitikčių atvaizdavimas brėžiniuose.
  7. Brėžinio spausdinimas.

Interaktyvi elektroninė brėžinių valdymo sistema leidžia didžiausią detalumą turinčias technologines schemas – vamzdynų ir automatikos diagramas (angl. P&ID – Piping and Instrumentation Diagram) panaudoti lakiųjų organinių junginių (toliau – LOJ) nuotėkio aptikimo ir remonto (toliau – NAIR, angl. LDAR – Leak Detection and Repair) programų, turto valdymo ir remonto planavimo projektuose bei kituose inžineriniuose sprendimuose.