Remonto planavimas ir valdymas

Planuojant remonto apimtis nustatomi pasirengimo ir remonto darbai, galimi papildomi darbai, darbų prioritetai, darbų atlikimo tvarka ir trukmė, reikalingi darbo resursai, medžiagos bei atsarginės dalys, įrankiai, būtinas biudžetas. Sudaromas pasirengimo ir remonto darbų vykdymo kalendorinis grafikas.Vykdant pasirengimo ir remonto darbus yra sekamas bei kontroliuojamas pasirengimo ir remonto darbų atlikimo progresas. Ruošiamos progreso ataskaitos ir grafikai, kurie naudojami pasirengimo remontui, remonto eigos valdymui bei jo tikslų pasiekimui.Remonto apimčių planavimas, darbų prioritetų nustatymas, darbų atlikimo tvarkos parinkimas, pasirengimo ir remonto darbų grafikų sudarymas, progreso sekimas yra vykdomi Microsoft Project arba Oracle Primavera programinėmis priemonėmis.Kruopščiai suplanuotas stabdymas, pasirengimo ir remonto darbai suteikia galimybę nustatyti ir spręsti problemas, pagerinančias įmonės darbų saugą ir efektyvumą, nustatyti ateities poreikius, sumažinti neplanuotų prastovų skaičių, pasiekti tikslus, esant ribotam laikui ir biudžetui.