Inžineriniai sprendimai

Specializuojamės inžinierinių – techninių sprendimų parinkimuose, kurie didina gamybos procesų efektyvumą ir patikimumą naftos gavybos ir perdirbimo, naftos ir jos produktų transportavimo, chemijos, popieriaus gamybos, maisto gamybos ir energetikos įmonėms bei elektrinėms. Svarbiausios veiklos sritys:

1. Sandarumo nustatymas – apsauginių vožtuvų (angl. Flare Detection), kondensato puodų (angl. Steam Trap Monitoring), sklendžių sandarumo (angl. Loss Control for Valves) matavimai, praleidimų apskaičiavimas ir monitoringas. 2. Rotacinių įrengimų priežiūra – vibraciniai matavimai, darbo taško nustatymas, sandariklių parinkimas ir keitimas, ašių centravimas, guolių resurso, išdirbio laiko, aptarnavimų duomenų surinkimas ir sisteminimas, elektros energijos taupymo sprendimai. 3. Kompiuterizuota techninės priežiūros valdymo sistema (angl. CMMS – Computerized Maintenance Management System) – sistema, susidedanti iš inžinerinės duomenų bazės ir darbų, profilaktinės techninės priežiūros, atsarginių dalių, žmogiškųjų resursų, turto priežiūros, biudžeto valdymo modulių, leidžianti pateikti vartotojui sąnaudų požiūriu efektyvias priemones eksploatuojamo turto priežiūros darbams valdyti, inventoriui kontroliuoti. 4. Patikimumu pagrįsta techninė priežiūra (angl. RCM – Reliability Centered Maintenance) – techninės priežiūros programa, kurios pagrindas yra identifikuoti optimalų techninės priežiūros poreikį, kuris užtikrins pasirinktą įrangos patikimumo lygį. 5. Rizikos vertinimu grindžiamas patikrinimas (angl. RBI – Risk Based Inspection) – techninės priežiūros programa, kurios metu nustatoma ir įvertinama įmonės procesų rizika, sudaroma patikimumo matrica, paruošiama strategija, leidžianti iš anksto prognozuoti reikalingus remonto darbus šių procesų patikimumui užtikrinti. 6. Projektavimas – vamzdynų projektavimas, inžineriniai skaičiavimai, techninės konsultacijos ir įvertinimas, įvairios paskirties armatūros, sandarinimo elementų parinkimas, schemų braižymas. 7. Termovizija – fizinių kūnų spinduliuojamos temperatūros fiksavimas ir duomenų analizavimas. Pramonėje naudojama įranga gali būti pažeista dėl daugelio priežasčių. Termovizoriais aptinkamos dauguma problemų, kylančių eksploatacijos metu, o tai leidžia sumažinti avarijų tikimybę iki minimumo, laiku atjungiant įrangą arba laikinai sustabdant procesą, pakeičiant įrangą ar konstrukcinį elementą, taip sumažinant techninės priežiūros išlaidas ir gamybos nuostolius.