Techninės dokumentacijos rengimas

Braižome įvairias naftos gavybos ir perdirbimo, naftos chemijos, energetikos ir kitų pramonės šakų technologines schemas, vamzdynų, įrengimų ir aparatų brėžinius, rengiame techninę ir remontinę dokumentaciją. Pagrindinės schemų braižymo ir dokumentacijos rengimo kryptys:

1. Technologinių schemų, tokių kaip blokinių srautų diagramų (BDF – Block Flow Diagram), proceso srautų diagramų (PFD – Process Flow Diagram)bei vamzdynų ir automatikos diagramų (P&ID – Piping and Instrumentation Diagram), rengimas ir braižymas. 2. Vamzdynų izometrinių schemų braižymas, koregavimas, medžiagų specifikacijų, montažinės ir remontinės dokumentacijos, korozijos kortelių ir pasų sudarymas. 3. Įrengimų, aparatų užaklinimo remontui ir technologinio aprišimo schemų braižymas, informacinių formuliarų ir korozijos kortelių sudarymas.

Technologinių vamzdynų, izometrinių įrengimų ir aparatų užaklinimo remontui bei technologinio aprišimo schemos braižomos bendros paskirties Microsoft Visio ir Autodesk AutoCAD bei specializuotomis TechPro Sketchoid ir Intergraph SmartPlant P&ID grafinėmis vaizdavimo priemonėmis ir sistemomis.Schemų braižymo ir dokumentacijos rengimo darbus atliekame nuo 2005 metų. Per šį laikotarpį esame parengę ir nubraižę virš 3000 įvairių technologinių schemų, virš 5000 vamzdynų izometrinių schemų, medžiagų specifikacijų ir pasų, virš 3000 įrengimų, aparatų užaklinimo ir technologinio aprišimo schemų, informacinių formuliarų.